Obres per renovar el clavegueram en un tram del carrer de la Pastora i de la plaça del Sol