Participació rubinenca en la tirada de la lliga comarcal interclubs