Partits i entitats locals commemoren la Segona República