“Per a nosaltres, és molt important la rotació dels aparcaments”