‘Pintors catalans del segle XX’ porta Tàpies i Subirachs a la ciutat