Poca emotivitat i els agraïments habituals en la darrera sessió plenaria del mandat