Presència de la UAR a la Cursa de les Dones de Terrassa