Primeres passes del Pla integral de Les Torres, 25 de Setembre i Ca n’Oriol