Prop de 10.300 alumnes cursaran educació obligatòria a Rubí el curs 2015-2016