“Proposem un llei que permet l’elecció directa de 58 diputats i millora la proporcionalitat”