Propostes d’Esquerra per millorar la ciutat durant els propers anys