Puig: “Som persones amb ganes de desviure’ns per la ciutat”