Puja l’atur a Rubí després de 9 mesos seguits de descens