‘Pulp fiction’, de Quentin Tarantino, es projecta a La Sala