Puri Pinto presenta la seva obra ‘Amb Q de formatge’