Quatre obres aturades fins al 2021 pel desistiment de les empreses adjudicatàries