Rafael Güeto i Marta García assumeixen noves competències dins el cartipàs