Reconeixement en forma de monogràfic a les dones artistes de Rubí