Restablert el servei de llum a la majoria d’abonats que estaven a les fosques