Revólver fa vibrar amb els seus èxits d’ara i d’abans una Sala plena de fidels seguidors