Robatoris en diversos pisos de la zona de Can Rosés