Rubí ampliarà el parc social d’habitatge amb pisos de processos d’execució hipotecària

Imagen noticia
Els nedadors del CNR participen al Campionat de Catalunya d’Estiu
13 de julio de 2018
Imagen noticia
Rubí impulsa un grup de compra agregada d’energia verda
17 de julio de 2018

Rubí ampliarà el parc social d’habitatge amb pisos de processos d’execució hipotecària

Imagen noticia

Rubí s’acollirà a una línia d’ajuts econòmics de la Secretaria d’Habitatge de la Generalitat per adquirir habitatges de grans tenidors per a ús social. La regidora de Serveis a les Persones, Marta García, ja ha sol·licitat formalment la subscripció del consistori a l’acord marc per a l’adhesió d’ajuntaments, amb demanda important i acreditada d’habitatge, interessats en l’adquisició d’habitatges provinents del tanteig i retracte amb una línia de préstecs bonificats de l’Institut Català de Finances.

L’objecte de l’acord és oferir als ajuntaments, promotors públics i entitats socials la possibilitat d’accedir a una línia de préstecs bonificats per adquirir habitatges amb finalitats socials i en règim de propietat temporal. Els immobles que s’adquireixin mitjançant el dret de tanteig i retracte han d’esdevenir habitatges amb protecció oficial destinats a lloguer. La quantia màxima dels préstecs que s’obtenen a través d’aquest acord és de 80.000 euros per habitatge.

L’Ajuntament només es planteja exercir aquest dret sobre els habitatges que compleixin els següents requisits: que l’opció de compra provingui d’una persona jurídica, en cap cas si prové d’un particular; que l’habitatge tingui una superfície útil mínima entre 65m2 i 70 m2; que no estigui ocupat; i que no requereixi rehabilitació. Part dels habitatges que s’adquireixin mitjançant el dret de tanteig i retracte es preveu destinar-los a resoldre situacions puntuals d’emergència.

Segons Marta García, «aquesta línia de préstecs bonificats ens permetrà aconseguir més habitatges i complementar la dotació econòmica que ja hem previst aquest any per a adquirir 5 habitatges per a lloguer social. Com a Ajuntament hem d’explorar totes les vies possibles per continuar ampliant el parc d’habitatge social de Rubí».

A més d’exercir el dret de tanteig i retracte, l’Ajuntament continua treballant en altres línies per aconseguir la mobilització de pisos buits propietat d’entitats bancàries a través de cessions temporals voluntàries.

El mercat de lloguer social
El parc social d’habitatge de Lloguer de Rubí és de 1.092 pisos, segons dades de l’Observatori de l’Habitatge de la ciutat a 31 de desembre de 2017. D’aquests, 149 són habitatges municipals; 178 són pisos de lloguer d’altres administracions; 85 són de lloguer social d’entitats financeres, 56 formen part de la borsa de mediació social que gestiona Proursa que també ha tramitat 10 contractes més del mercat privat; 525 reben ajudes al lloguer del Ministeri de Foment i 195 de la Generalitat. D’aquests, 106 pisos estan inclosos en més d’una categoria.