Rubí ampliarà el parc social d’habitatge amb pisos de processos d’execució hipotecària