Rubí aprova el Codi de Conducta dels alts càrrecs, assessors i càrrecs electes