Rubí aprova el Codi de Conducta dels alts càrrecs, assessors i càrrecs electes

Imagen noticia
El CAP Mútua comença a incorporar serveis per convertir-se un centre d’urgències
6 de noviembre de 2020
Imagen noticia
Alumnes d’edRa assistiran a un taller d’immersió de fabricació digital
10 de noviembre de 2020

Rubí aprova el Codi de Conducta dels alts càrrecs, assessors i càrrecs electes

Imagen noticia

L’Ajuntament de Rubí ha aprovat el Codi de Conducta dels alts càrrecs que marca els principis ètics i les normes de conducta entre les persones amb càrrecs importants a la corporació, tal i com marca la llei de transparència aprovada el 2014. Es tracta d’un codi de conducta dels alts càrrecs que concreta i desenvolupa els principis d’actuació i determina les conseqüències de l’incompliment.

El regidor de Transparència, Pau Navarro, considera que l’aprovació és un pas important: «A més d’una eina de transparència i retiment de comptes, és un compromís polític i una gran oportunitat d’apropar la institució i la ciutadania».

El codi s’aplica als representants electes, als titulars d’òrgans superiors i directius, als membres dels òrgans de govern, als càrrecs directius d’organismes autònoms, a les entitats públiques empresarials i a les societats mercantils amb capital social íntegrament públic, a més dels càrrecs de confiança, designats pel govern o els grups municipals.

La normativa es basa en un document de la Xarxa de Governs Transparents i promou aspectes com el respecte als drets fonamentals i les llibertats públiques, la integritat i l’exemplaritat, la igualtat de tracte, la imparcialitat, la independència i la neutralitat, així com la responsabilitat i la professionalitat com a principis ètics que han de guiar les actuacions dels alts càrrecs. El codi també exigeix el compliment de les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat.

A més, la norma marca com cal actuar davant els conflictes d’interessos: amb independència, abstenint-se a participar en alguns supòsits, no acceptar regals, donacions o invitacions de particulars i seguir criteris objectius en la presa de decisions. En aquest sentit, l’Ajuntament ha treballat internament per crear sistemes de gestió interna que permetin la publicació de les agendes i altres activitats institucionals, en especial les relacionades amb els grups d’interès.

El compliment d’aquesta reglamentació anirà a càrrec de la Comissió de Seguiment i estarà formada per un representant de cada grup municipal.