Rubí aprova el Pla de Residus per millorar la recollida selectiva i apropar-se a l’objectiu 2020