Rubí Brilla ofereix formació sobre eficiència energètica a entitats