Rubí continua tenint nivells elevats d’incidència del virus