Rubí disposa de 263 locals comercials buits, segons el cens elaborat per l’Ajuntament