Rubí entra a la fase 1: quines activitats estan permeses?