Rubí es dota amb una Guia per a la prevenció del suïcidi