Rubí és la ciutat de l’estat espanyol amb més proporció de treballadors en el sector industrial