Rubí mostra el Protocol per a l’abordatge de la Mutilació Genital Femenina al Departament d’Igualtat