“Rubí necessita un canvi de govern, s’ha d’acabar amb la dinàmica de la comoditat i el clientelisme”