Rubí queda fora de la nova tarifa metropolitana del transport públic