Rubí recorda Muriel Casals amb un homenatge a l’Ateneu