Rubí registra un augment en la construcció de pisos nous