Rubí registra una norantena d’incidències per la tempesta