Reconeixement als alumnes rubinencs amb millors notes a la Selectivitat