Rubí s’adhereix a la Declaració cap a la segona reindustrialització del Vallès