Rubí s’adhereix a la Plataforma de municipis per a l’habitatge digne