Rubí se suma al Clúster d’Eficiència Energètica de Catalunya