Rubí se suma al Dia Mundial de lluita contra la Sida amb activitats de sensibilització