Rubí signa el Pacte contra la segregació escolar impulsat pel Síndic de Greuges