Rubí tanca el 2019 amb una població oficial de 77.464 habitants