Rubí té 634 cobertes de fibrociment, segons dades de la Generalitat