Rubí té una llista d’espera de 3 anys per optar a una plaça pública de residència per a gent gran