Sant Muç aplega la 30a edició de la Festa dels Xatos i l’Aplec de Primavera