Satisfacció al Pau Casals per les reformes de l’escola