Seguiment desigual de l’aturada a la ciutat en empreses i comerços