Sessió participativa sobre el Pla local de residus