Silvia Martí i Aleix Janer, del CNR, continuen la preparació pel Campionat de CAtalunya